"Багануур” ХК-ийн цахим хуудсанд зочилж буй танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Багануурын уурхай үүсэн байгуулагдсан цагаасаа улсынхаа гал голомтыг манаж, дүүргийнхээ хөгжлийн түүчээ болон 38 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж байна.

2017 оны 11 сарын байдлаар Өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэсэн байдал

2017 оны 1-11 сарын байдлаар 278 өргөдлийг хүлээн авч хуулинд заасан хугацааны дагуу шийдвэрлэн хариуг өгч ажиллав.

Өргөдлийг ангилвал:

 • Мөнгөн тусламж-67
 • Хөнгөлөлт-117
 • Цалинтай чөлөө -29
 • Бусад асуудлаар-65 өргөдөл тус тус ирсэн

 

2016 оны 11 сарын байдлаар Өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэсэн байдал

2016 оны 1-11 сарын байдлаар 459 өргөдлийг хүлээн авч 194 өргөдлийг бичгээр болон  аман хэлбэрээр хуулинд заасан хугацааны дагуу шийдвэрлэн хариуг өгч ажиллав. Бичгээр 321, амаар 138 өргөдлийн хариу өгсөн.

Өргөдлийг ангилвал:

 • Мөнгөн тусламж-89
 • Хөнгөлөлт-132
 • Цалинтай чөлөө -47
 • Цалингүй чөлөө-53

Бусад асуудлаар-138 өргөдөл тус тус ирсэн

2016 оны 1-р улиралд өргөдөл, гомдол шийдвэрлэсэн байдал

Багануур ХК-ийн ажиллагсад болон ахмадууд, дүүргийн иргэдээс 2016 оны 1-р улирлын  байдлаар 26 өргөдөл хүлээн авч 17 өргөдөлд, бичгээр 7 өргөдөлд аман хэлбэрээр хуулинд заасан хугацаанын дагуу шийдвэрлэн хариуг өгч  2 иргэнийг өргөдлийн дагуу нөөцөд бүртгэв.

 • Өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэсэн байдал

Багануур дүүргийн иргэд, байгууллага, Багануур ХК-ийн ажиллагсад болон ахмадууд, МШӨ-ний групптэй хүмүүсээс 2015 оны 1-р сараас 09-р сарын байдлаар 226 өргөдлийг хүлээн авч 194 өргөдлийг бичгээр 32 өргөдлийг аман хэлбэрээр хуулинд заасан хугацаанын дагуу шийдвэрлэн хариуг өгч ажиллав.

Өргөдлийг ангилвал:

 • Мөнгөн тусламж-58
 • Хөнгөлөлт-64
 • Цалинтай чөлөө -33
 • Цалингүй чөлөө-16
 • Бусад асуудлаар-55 өргөдөл тус тус ирсэн.

 

 • Өргөдөл гомдол хүлээн авсан байдал

Бичгээр гаргасан санал, хүсэлт, гомдол, мэдээллийн утга агуулгыг товч бөгөөд тодорхой, гаргацтай, оршин суугаа газрын хаяг, шуудангийн хаяг, утасны дугаар зэргийг бичсэн байх ёстойг анхаарна уу.

Өргөдөл, гомдол хариуцсан ажилтан: Бичиг хэргийн эрхлэгч -архивч

 

 

 

Wagner Asia
Komit
Mera
Za mine