"Багануур” ХК-ийн цахим хуудсанд зочилж буй танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Багануурын уурхай үүсэн байгуулагдсан цагаасаа улсынхаа гал голомтыг манаж, дүүргийнхээ хөгжлийн түүчээ болон 40 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж байна.

2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэсэн байдал

2018 оны гуравдугаар улирлын байдлаар 278 өргөдөл хүлээн авч хуулинд заасан хугацааны дагуу шийдвэрлэн хариу өгч ажиллав.

Өргөдлийг ангилвал:

 • Чөлөө олгох хүсэлт-88
 • Ажлаас чөлөөлөх хүсэлт-13
 • Тэтгэмж олгох хүсэлт-89
 • Рашаан сувиллын хөнгөлөлт олгох хүсэлт-75
 • Урамшуулал олгох хүсэлт-13 тус тус ирсэн.

2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэсэн байдал

2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар 128 өргөдөл хүлээн авч хуулинд заасан хугацааны дагуу шийдвэрлэв хариу өгч ажиллав.

Өргөдлийг ангилвал:

 • Чөлөө олгох хүсэлт-55
 • Ажлаас чөлөөлөх хүсэлт-8
 • Тэтгэмж олгох хүсэлт-49
 • Рашаан сувиллын хөнгөлөлт олгох хүсэлт-8
 • Урамшуулал олгох хүсэлт-8 тус тус ирсэн.

2018 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэсэн байдал

2018 оны нэгдүгээр улирлын байдлаар 83 өргөдөл хүлээн авч хуулинд заасан хугацааны дагуу шийдвэрлэн хариуг өгч ажиллав.

Өргөдлийг ангилвал:

 • Чөлөө олгох хүсэлт-29
 • Ажилд орох хүсэлт-13
 • Тэтгэмж олгох хүсэлт-16
 • Бусад асуудлаар-25 өргөдөл тус тус ирсэн.

2017 оны 11 сарын байдлаар Өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэсэн байдал

2017 оны 1-11 сарын байдлаар 278 өргөдлийг хүлээн авч хуулинд заасан хугацааны дагуу шийдвэрлэн хариуг өгч ажиллав.

Өргөдлийг ангилвал:

 • Мөнгөн тусламж-67
 • Хөнгөлөлт-117
 • Цалинтай чөлөө -29
 • Бусад асуудлаар-65 өргөдөл тус тус ирсэн

 

2016 оны 11 сарын байдлаар Өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэсэн байдал

2016 оны 1-11 сарын байдлаар 459 өргөдлийг хүлээн авч 194 өргөдлийг бичгээр болон  аман хэлбэрээр хуулинд заасан хугацааны дагуу шийдвэрлэн хариуг өгч ажиллав. Бичгээр 321, амаар 138 өргөдлийн хариу өгсөн.

Өргөдлийг ангилвал:

 • Мөнгөн тусламж-89
 • Хөнгөлөлт-132
 • Цалинтай чөлөө -47
 • Цалингүй чөлөө-53

Бусад асуудлаар-138 өргөдөл тус тус ирсэн

2016 оны 1-р улиралд өргөдөл, гомдол шийдвэрлэсэн байдал

Багануур ХК-ийн ажиллагсад болон ахмадууд, дүүргийн иргэдээс 2016 оны 1-р улирлын  байдлаар 26 өргөдөл хүлээн авч 17 өргөдөлд, бичгээр 7 өргөдөлд аман хэлбэрээр хуулинд заасан хугацаанын дагуу шийдвэрлэн хариуг өгч  2 иргэнийг өргөдлийн дагуу нөөцөд бүртгэв.

 • Өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэсэн байдал

Багануур дүүргийн иргэд, байгууллага, Багануур ХК-ийн ажиллагсад болон ахмадууд, МШӨ-ний групптэй хүмүүсээс 2015 оны 1-р сараас 09-р сарын байдлаар 226 өргөдлийг хүлээн авч 194 өргөдлийг бичгээр 32 өргөдлийг аман хэлбэрээр хуулинд заасан хугацаанын дагуу шийдвэрлэн хариуг өгч ажиллав.

Өргөдлийг ангилвал:

 • Мөнгөн тусламж-58
 • Хөнгөлөлт-64
 • Цалинтай чөлөө -33
 • Цалингүй чөлөө-16
 • Бусад асуудлаар-55 өргөдөл тус тус ирсэн.

 

Wagner Asia
Komit
Mera
Za mine