"Багануур” ХК-ийн цахим хуудсанд зочилж буй танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Багануурын уурхай үүсэн байгуулагдсан цагаасаа улсынхаа гал голомтыг манаж, дүүргийнхээ хөгжлийн түүчээ болон 40 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж байна.

БАГАНУУР ХК-ИЙН 2015 ОНД БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

БАГАНУУР ХК-ИЙН 2015 ОНД БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үзүүлэлт Огноо Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, хүчин чадал Хэм.   нэгж Тоо хэмжээ батлагдсан төсөвт өртөг /мян.төг/ Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Тендер № Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо Тендер зарлах огноо Гэрээ байгуулах, эрх олгох огноо
НЭЭЛТТЭЙ БА ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТ 3 сар 1 Технологи дамжлага №1-ын ВСО-2 конвейерын дундын хутгыг солих ком 1                               200,000.0 НТШ 2015.02.10 2015.02.18 2015.03.31
3 сар 2 Төмөр бэлдэц тн 110                               265,000.0 НТШ 2015.02.10 2015.02.18 2015.03.31
3 сар 3 Тослох материал /орос/ м.л 73,230                               342,370.0 НТШ 2015.02.10 2015.02.18 2015.03.31
3 сар 4 Тослох материал /ТАМ/ м.л 195,000                             1,168,000.0 НТШ 2015.02.10 2015.02.18 2015.03.31
3 сар 5 Дизель цахилгаан үүсгүүр 380в 160кВт /зөөврийн иж бүрэн / ком 1                                120,000.0 НТШ 2015.02.10 2015.02.18 2015.03.31
3 сар 6 Электрод кг 14,100                                154,000.0 НТШ 2015.02.10 2015.02.18 2015.03.31
3 сар 7 Пластмассан труба ф150  /ф110 / метр 2,000                                140,000.0 НТШ 2015.02.10 2015.02.18 2015.03.31
3 сар 8 Пластмассан труба ф250 метр 1,000                                100,000.0 НТШ 2015.02.10 2015.02.18 2015.03.31
3 сар 9 Зумфны насосс шир 1                                180,000.0 НТШ 2015.02.10 2015.02.18 2015.03.31
3 сар 10 Универсал погрузчик шир 1                                 60,000.0 НТШ 2015.02.10 2015.02.18 2015.03.31
3 сар 11 Дугуй засварын машин шир 1                               900,000.0 НТШ 2015.02.10 2015.02.18 2015.03.31
3 сар 12 Бордоо зуурагч, цооног цэнэглэгч машин (ЭТБ зуурагч) шир 1                               500,000.0 НТШ 2015.02.10 2015.02.18 2015.03.31
3 сар 13 Пикап загварын автомашин шир 2                                120,000.0 НТШ 2015.02.10 2015.02.18 2015.03.31
3 сар 14 УАЗ фермер автомашин шир 1                                 30,000.0 НТШ 2015.02.10 2015.02.18 2015.03.31
3 сар 15 Шүд /8и,10и/ шир 380                               273,700.0 НТШ 2015.02.10 2015.02.18 2015.03.31
3 сар 16 Шүд /ЭШ-15/90,20/90/ шир 200                                 77,500.0 НТШ 2015.02.10 2015.02.18 2015.03.31
3 сар 17 Шүд /5а,4у ЭШ/ шир 370                                170,750.0 НТШ 2015.02.10 2015.02.18 2015.03.31
3 сар 18 Шүд /гидро экскаватор/ шир 74                                   11,200.0 НТШ 2015.02.10 2015.02.18 2015.03.31
2 сар 19 Канат тросс (Ø11-64) тн 260                               839,000.0 НТШ 2015.02.10 2015.02.18 2015.03.31
3 сар 20 Эмульс тн 47                                 93,300.0 НТШ 2015.02.10 2015.02.18 2015.03.31
3 сар 21 Бордоо 1 тн 3,000                            2,575,100.0 НТШ 2015.02.10 2015.02.18 2015.03.31
НЭЭЛТТЭЙ БА ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТ 3 сар 22 Тэсрэх хэрэгсэл 1 шир                                295,140.0 НТШ 2015.02.10 2015.02.18 2015.03.31
3 сар 23 Багаж                               270,000.0 НТШ 2015.02.10 2015.02.18 2015.03.31
3 сар 24 Хөнгөн цагаан утас  (Ø16-120) м 67,500                                 114,450.0 НТШ 2015.02.10 2015.02.18 2015.03.31
3 сар 25 Өрмийн шнек шир 456                                 276,110.0 НТШ 2015.02.10 2015.02.18 2015.03.31
3 сар 26 Опратор компаниар хөрс тээврийн ажил гүйцэтгүүлэх гэрээт ажил м3 1,000,000                            1,508,000.0 НТШ 2015.02.10 2015.02.18 2015.03.31
4 сар 27 Дугуй /Үйлчилгээний автомашин/ шир 192                                 75,780.0 НТШ 2015.02.10 2015.03.10 2015.04.10
4 сар 28 Галуутын дэд станцын реле хамгаалалтыг шинэчлэх ком 1                                160,000.0 НТШ 2015.02.10 2015.03.10 2015.04.10
4 сар 29 Дизель түлш /зун/ тн 4,220                           8,392,400.0 НТШ 2015.02.10 2015.03.10 2015.04.10
5 сар 30 Гүний ус шүүрүүлэх цооног метр 2,000                               700,000.0 НТШ 2015.03.10 2015.04.10 2015.05.11
5 сар 31 Суудлын автомашин шир 1                                 50,000.0 НТШ 2015.03.10 2015.04.10 2015.05.11
5 сар 32 Шланг толгойлогч стенд ком 1                                 80,000.0 НТШ 2015.03.10 2015.04.10 2015.05.11
6 сар 33 Гадна зорогч зөөврийн токарийн машин  /D200-380/ ком 1                                 60,000.0 НТШ 2015.03.10 2015.04.10 2015.06.10
6 сар 34 Вагон түлхэгчийн цилиндр солих ком 2                                120,000.0 НТШ 2015.03.10 2015.04.10 2015.06.10
6 сар 35 Кабель м 7,358                                154,000.0 НТШ 2015.03.10 2015.04.10 2015.06.10
8 сар 36 ТАМАХ-ийн ээлжийн нарядын байр шинээр барих /сэндвичэн/ ком 1                               500,000.0 НТШ 2015.06.10 2015.07.10 2015.08.10
8 сар 37 Бордоо 2 тн 3,000                           2,576,000.0 НТШ 2015.06.10 2015.07.10 2015.08.10
8 сар 38 Тэсрэх хэрэгсэл 2 шир                                295,150.0 НТШ 2015.06.10 2015.07.10 2015.08.10
9 сар 39 Автокран 50 тн-с дээш даацтай шир 1                               800,000.0 НТШ 2015.07.10 2015.08.10 2015.09.10
9 сар 40 Хагас автомат туузан хөрөөний машин ком 1                                 45,000.0 НТШ 2015.07.10 2015.08.10 2015.09.10
9 сар 41 Дизель түлш /өвөл/ тн 4,630                           9,476,900.0 НТШ 2015.07.10 2015.08.10 2015.09.10
9 сар 42 Харуул хамгаалалтын ажлын хөлс                                321,304.8 НТШ 2015.07.10 2015.08.10 2015.09.10
9 сар 43 Экскаварторын цахилгаан машин, хөтлүүрийн шинэчлэл ком 1                           2,700,000.0 НТШ 2015.07.10 2015.08.10 2015.09.10
10 сар 44 Түлш цэнэглэгч автомашин 8-10 тн шир 1                                 80,000.0 НТШ 2015.08.10 2015.09.10 2015.11.10
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын дүн           37,370,154.8
ХАРИЦУУЛАЛТЫН АРГА 4 сар 45 Компьютер/зөөврийн/ шир 1                                    3,000.0 ХА 2015.01.10 2015.02.10 2015.04.10
4 сар 46 Автоматжуулалт / ШТСтанц/ шир 3                                 30,000.0 ХА 2015.01.10 2015.02.10 2015.04.10
4 сар 47 Проектор шир 1                                     1,500.0 ХА 2015.01.10 2015.02.10 2015.04.10
4 сар 48 Smart TV-55″ шир 1                                    3,000.0 ХА 2015.01.10 2015.02.10 2015.04.10
4 сар 49 Хувилагч шир 1                                    2,000.0 ХА 2015.01.10 2015.02.10 2015.04.10
4 сар 50 Эрсдлээс хамгаалах даатгал                                217,934.8 ХА 2015.01.10 2015.02.10 2015.04.10
4 сар 51 Ариутгал, халдваргүйтэл, шавьж устгалын ажил                                  18,000.0 ХА 2015.01.10 2015.02.10 2015.04.10
4 сар 52 Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг                                 75,000.0 ХА 2015.01.10 2015.02.10 2015.04.10
5 сар 53 Ажлын байрны нөхцөл, тоосжилт, ХАБ-ЭА стандарт хэрэгжүүлэх гэрээт ажлууд                                 45,700.0 ХА 2015.02.10 2015.03.10 2015.05.11
5 сар 54 Карьейрын тоос бууруулах туршилт, судалгааны ажил                                 35,000.0 ХА 2015.02.10 2015.03.10 2015.05.11
7 сар 55 Экскаваторын хөдөлгүүрийн хөргөлтийн системийг сайжруулах туршилт, судалгааны ажил                                 45,000.0 ХА 2015.05.10 2015.06.10 2015.07.10
7 сар 56 Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг сайжруулах гэрээт ажил                                 65,000.0 ХА 2015.05.10 2015.06.10 2015.07.10
7 сар 57 Тариф, цалингийн сүлжлийг боловсронгуй болгох ажлын байрны зэрэглэл тогтоолгох                                 45,000.0 ХА 2015.05.10 2015.06.10 2015.07.10
Харицуулалтын аргын дүн                586,134.8
ШУУД ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ 1 сар 58 Бусад материал                               306,869.9 ШГБ 2015.01.10
1 сар 68 Хор саармагжуулах ундаа  12.232.0 ШГБ 2015.01.10
1 сар 67 Хөдөлмөр хамгааллын ажлын хувцас угаалгын ажил                                 87,600.0 ШГБ 2015.01.10
2 сар 70 Бичиг хэрэг                                100,200.0 ШГБ 2015.02.10
3 сар 73 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс                                 35,030.0 ШГБ 2015.03.10
4 сар 79 Кислород м3 269  5.250.0 ШГБ 2015.04.10
6 сар 91 Технологи дамжлага №2 -ын халаалтын зуух шинэчлэх ком 1                                 45,000.0 ШГБ 2015.06.10
6 сар 93 Ажилчдын халуун усны газрын шалыг  солих ком 1                                  15,000.0 ШГБ 2015.06.10
6 сар 94 Азотын хий үйлдвэрлэж, азотоор самосвалуудын дугуй хийлэх систем ком 1                                 50,000.0 ШГБ 2015.06.10
6 сар 92 Гүүрэн болон ямаан краны засвар тохиргоо Ш 5  50.000.0 ШГБ 2015.06.10
6 сар 95 Нүүрс бутлан ачих хэсгийн засварын сэндвичэн байр шинээр барих (12мх8м) м2 96                                 38,400.0 ШГБ 2015.06.10
6 сар 96 Цахилгааны утас /провод / м 450                                       777.0 ШГБ 2015.06.10
8 сар 100 ХАБЭА /Ажлын хувцас өвөл/ шир 584                                 47,900.0 ШГБ 2015.08.10
8 сар 101 ХАБЭА /Ажлын гутал өвөл/ шир 571                                 45,680.0 ШГБ 2015.08.10
9 сар 104 Үйлдвэрийн барилгуудын дааман хаалга шинэчлэх ком 5                                 60,000.0 ШГБ 2015.09.10
Wagner Asia
Komit
Mera
Za mine