"Багануур” ХК-ийн цахим хуудсанд зочилж буй танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Багануурын уурхай үүсэн байгуулагдсан цагаасаа улсынхаа гал голомтыг манаж, дүүргийнхээ хөгжлийн түүчээ болон 40 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж байна.

2015 оны сургалтын тайлан мэдээ

2015 оны сургалтын  тайлан мэдээ

2015 онд сургалтын төлөвлөгөөг 8 ерөнхий сэдвээр, чиглэл тус бүрд нь хуваарилан баталсан бөгөөд давхардсан тоогоор нийт 4248 ажилтанг сургалтанд хамруулахаар төлөвлөсөн. Давхардсан тоогоор  4285 ажилтан сургалтанд хамрагдаж 100,8 хувиар төлөвлөгөө биелэлээ. Дээрхи сургалтуудыг зохион байгуулахад зориулж 60 сая төгрөг төсөвлөсөнөөс  58,5 сая төгрөг зарцуулсан  байна.

Багануур ХК-ий сургалтын чиглэлүүд, хамрагдсан ажилтнуудын тоо,

Сургалтын чиглэл

2014 он

2015 он

ИТА-г мэргэжилдээшлүүлэх

18

9

Гадны байгууллагатай хамтарсан

ИТА-ын мэргэжлийн ба бусад сургалтууд

85

102

ИТА туршлага судлах

8

29

Ажилтнууд туршлага судлах

15

28

Ажилтан мэргэжил дээшлүүлэх

15

13

Ажилтнуудын тусгай эрх сунгах, олгох

80

42

Гадаад сургалт

-

2

Компаний дотоод сургалт

Дотоод сургалт

128

88

ИТА бэлтгэх анхан шатны чиглүүлэх сургалт

4

3

Ажилтнуудын хөрвөн ажиллах чадварт сургаж мэргэшүүлэх

4

4

Хэсэг нэгжүүдийн дотоод сургалт

3718

3857

Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох

Шинээр орсон

62

45

Дотроо шилжсэн

103

63

Нийт

4225

4285

Шалгалт

Мэргэжлийн зэргийн

12

6

Экскаваторчдын атестатчилал

128

193

Давтан шалгалт

13

18

Допускийн шалгалт

383

443

НИЙТ

536

660

Wagner Asia
Komit
Mera
Za mine