"Багануур” ХК-ийн цахим хуудсанд зочилж буй танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Багануурын уурхай үүсэн байгуулагдсан цагаасаа улсынхаа гал голомтыг манаж, дүүргийнхээ хөгжлийн түүчээ болон 40 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж байна.

Баримт бичгийн боловсруулалт, хяналт бүртгэлийн журам /шинэчилсэн/

ББ боловсруулалт, хяналт, бүртгэлийн журам-1 ББ боловсруулалт, хяналт, бүртгэлийн журам-2 ББ боловсруулалт, хяналт, бүртгэлийн журам-3 ББ боловсруулалт, хяналт, бүртгэлийн журам-4 ББ боловсруулалт, хяналт, бүртгэлийн журам-5 ББ боловсруулалт, хяналт, бүртгэлийн журам-6 ББ боловсруулалт, хяналт, бүртгэлийн журам-7 ББ боловсруулалт, хяналт, бүртгэлийн журам-8 ББ боловсруулалт, хяналт, бүртгэлийн журам-9 ББ боловсруулалт, хяналт, бүртгэлийн журам-10 ББ боловсруулалт, хяналт, бүртгэлийн журам-11 ББ боловсруулалт, хяналт, бүртгэлийн журам-12 ББ боловсруулалт, хяналт, бүртгэлийн журам-13 ББ боловсруулалт, хяналт, бүртгэлийн журам-14 ББ боловсруулалт, хяналт, бүртгэлийн журам-15 ББ боловсруулалт, хяналт, бүртгэлийн журам-16 ББ боловсруулалт, хяналт, бүртгэлийн журам-17 ББ боловсруулалт, хяналт, бүртгэлийн журам-18 ББ боловсруулалт, хяналт, бүртгэлийн журам-19 ББ боловсруулалт, хяналт, бүртгэлийн журам-20 ББ боловсруулалт, хяналт, бүртгэлийн журам-21 ББ боловсруулалт, хяналт, бүртгэлийн журам-22 ББ боловсруулалт, хяналт, бүртгэлийн журам-23 ББ боловсруулалт, хяналт, бүртгэлийн журам-24 ББ боловсруулалт, хяналт, бүртгэлийн журам-25 ББ боловсруулалт, хяналт, бүртгэлийн журам-26

Wagner Asia
Komit
Mera
Za mine